PROIZVODI

Blanko tabuliri

Beskonačni kompjuterski obrasci, svih standardnih dimenzija i broja kopija. 120x12”, 240x12”, 321x12”, 380x12”, 420x12”, 240x8”, 305x8”, 321x8”. Od unikata do 6 kopija. Postoji mogućnost izrade vanstandardnih dimenzija. Štampa do 6 boja.

Štampani tabuliri

Računi, carinski obrasci na tabuliru, obrazac za penzije, memorandumi, otpremnice, tiketi za kladionice, autobuske karte, dostavnice…

Obrasci platnog prometa u bloku i na tabuliru

Mehanoprint je proizvođač svih vrsta obrazaca platnog prometa sa zvaničnim ovlašćenjem izdatim od Udruženja banaka Srbiji.

Mehanografski koverti na tabuliru

PIN koverti za bankarske kartice, koverti za čekove, koverti za obračune zarada, isplatne liste, koverti srećke, specifikacije čekova...

Ostali standardni koverti i vrećice – sa i bez štampe

Koverte za automatsko insertovanje, ameriken koverte, samolepljive sa i bez prozora, koverte plave B6, roze i bele B5, 1000 AD… Opcija štampe logoa ili poštarine na svim kovertama.

Ofset štampa, sve vrste tabačne štampe i blokovske robe

Izrada svih vrsta štampanih obazaca na tabaku i druga tabačna stampa – računi, memorandumi, otpremnice, VK i NK papir, flajeri, lifleti, blokovska roba, brošure, katalozi…

Kancelarijski papiri

Papiri za fotokopiranje različitih kvaliteta, za kopiranje, laserske i ink-jet štampače, papiri u formatu u različitim bojama (pastelne i intezivne), papiri u formatu u većim gramaturama, papiri za fotografije, papiri u rolni za plotere... Različiti svetski proizvođači.

Termo, ading, fax i NCR rolne - blanko i sa štampom

Sve vrste termo, ading i ncr (1+1) rolni. Mogućnost štampe logoa, reklame ili obaveštenja na poleđini. U ponudi su i fax rolne.